Vi utbildar i dig transkunskap!

Vi föreläser och utbildar i transkunskap på bland annat inom skolan, hos myndigheter, inom vården, i föreningslivet, i föräldragrupper, på pridefestivaler, hos massörer mm.


Pris: Vi tar som minst reseersättning för föreläsarna som ska resa. Arvodet kan diskuteras, ange förslag i formuläret nedan. 

Alla föreläsare arbetar idéellt och en del av inkomsten ges som ersättning till föreläsaren och en del går direkt in i vår verksamhet.


Tid: Minst 45 min. För att komma djupare med diskussioner i en workshop är det bra med 1,5 - 3 timmar.


Teknikbehov: Tillgång till storbildskärm. Mikrofon vid stora lokaler och/eller stora grupper, samt vid behov av högre tillgänglighet.


Vill du att vi kommer och utbildar er eller har önskemål om platser som behöver utbildning? Fyll i formuläret längst ner på sidan!

"transkunskap"

Vad är kön? Vad är identitet? 


Vi går igenom de grundläggande begreppen kring trans och kön och vänder och vrider på normer och föreställningar. Transpersoner är en större grupp än du tror och många har dagligen självmordstankar. Några av orsakerna till detta är dåligt bemötande och okunskap från sin omgivning. Föreläsningen "Transkunskap" ger dig nya synsätt på de normer som finns i dagens samhälle.


Föreläsningen kan ges i kortare eller längre version (45 min - 3 timmar) eller utökas till en workshop med värderingsövningar m.m.


Föreläsningen "Transkunskap" anpassas efter målgruppens kunskapsnivå. 

"närståendeakuten"

På den här workshopen får du som är närstående möjlighet att ställa frågor, bolla tankar med andra närstående och med representanter från Transammans.


Transammans leder samtalsgrupper för transpersoner och närstående och har därigenom tagit fram ett unikt material kring närståendes situation. Genom samtalsgrupperna har vi samlat på oss svar på de allra vanligaste frågor och funderingar som närstående cispersoner till transpersoner har.


Workshopen tar vanligtvis 1-2 timmar.


Workshopen passar bra att kombinera med "Transkunskap". 

Förfrågan föreläsning/utbildning