Transkollo 2021

information om kommande kollon läggs ut här och på våra sociala medier.

Årets kollo hålls i närheten av Örebro, den 22-29 augusti 2021.


Transammans har tillsammans med olika medarrangörer framgångsrikt arrangerat flera omgångar Transkollo för transbarn upp till 12 år och deras närstående!


Lägret riktar sig till dig som är trans­person eller funderar kring din könsidentitet. Transkollo är för dig som fyller max 12 år i år. Du får ta med dig en vuxen som du litar på. Det finns ingen undre åldersgräns. Det spelar ingen roll var du bor.


Lägret är fullt av spännande aktiviteter! Bland annat föreläsningar och workshops kring trans, information och stöd till alla närstående och så förstås en massa kul som bad, grillning, lekar och disco. Ledarna är vuxna transpersoner och vuxna närstående till transbarn.


För närvarande samarrangerar vi med RFSL Ungdom och därför behöver du och din närstående vara medlemmar hos oss i Transammans eller i RFSL Ungdom. Du kan bli medlem hos Transammans här på sidan eller hos RFSL Ungdom på www.rfslungdom.se.


Sista ansökningsdag:

1 juli 2021

Anmäl dig här:

https://forms.gle/VkcHXbrwz7Ms5mcY9

Det är ett begränsat antal platser och vi väljer ut deltagare med fokus på att skapa en bra grupp.

Information för närstående

Vi vet att många familjer med transbarn söker efter kontakt med andra i liknande situation. Det här lägret är en möjlighet för barnen att lära känna andra transbarn, utforska sin egen identitet och få en stärkt självkänsla. Barnet behöver inte identifiera sig som transperson men funderar mycket på sin könsidentitet och känna att det inte känns helt rätt med det kön barnet tilldelades vid födseln. Varje barn får ta med sig en nära vuxen som under lägret också kommer att få utbildning, stöd och möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra närstående.


Ledarna för barnens aktiviteter är vuxna transpersoner, för identifikation och för att få positiva förebilder. Ledarna för närståendes aktiviteter är själva föräldrar och närstående till transbarn.


Självklart följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer angående det rådande läget med Covid-19.