Utredningsteam

Den som söker transvård, eller vård för könsdysfori, har rätt att få en remiss till ett utredningsteam. För att komma till ett utredningsteam behövs oftast en remiss från en psykiatriker, men vissa team kan ta emot remisser från andra vårdinstanser, till exempel ungdomsmottagning, vårdcentral, BUP, osv. Några kan ta emot egenremisser.


När det gäller vård av barn och ungdomar med könsdysfori ska, enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd, remiss skickas vidare direkt när misstanke uppstår att det är könsdysfori det kan handla om, eller om ungdomen själv frågar efter det. För att skicka en remiss till utredningsteamet behövs inte godkännande av vårdnadshavare. Det är teamet som sedan utreder vad som ska göras och i det skedet är alltid vårdnadshavare involverade. När det gäller vård av myndiga personer gäller natuligtvis också att remiss ska skickas direkt, utan fördröjning. 


De team som finns i Sverige genomför könsidentitetsutredningar och ställer diagnoserna "transsexualism F64.0", "könsidentitetsstörning utan närmare specifikation F64.9" och "annan könsidentitetsstörning F64.8" (ICD 10).  Längst ner på här på sidan kan du ladda ner Socialstyrelsens broschyrer och nationella kunskapsstöd. 


Linköping

Postadress: TS-mottagningen

Psykiatriska kliniken

Universitetssjukhuset

581 85 LinköpingAnsvarig läkare: Nils Thelin


Telefon: 010-103 38 02 (sekreterare)


Besöksadress: Repslagaregatan 6


Teamet tar emot remisser från vårdcentral och från psykiatriska mottagningar. Det går också bra att göra en egen vårdbegäran (egenremiss) om man är över 18 år. En blankett för egenremiss finns här: https://www.1177.se/Dokument/%C3%96sterg%C3%B6tland/Egenremiss.pdf


Teamet har tidigare tagit emot personer under 18 år men detta har tillfälligt pausats.


Lund, vuxen

Vuxenpsykiatrimottagning Könsidentitet Lund

Postadress: Vuxenpsykiatrimottagning Könsidentitet Lund, Baravägen 1, 221 85 Lund

Telefon: 046-17 40 35 och 046-17 42 70 (kurator)

Telefon: 046-17 42 71 (sekreterare)


Teamet tar emot personer folkbokförda i Skåne, Södra Halland, Blekinge och Kronobergs län samt patienter för second opinion.

Remiss från psykiater på hemorten krävs. För den som bor utanför region Skåne krävs även specialistvårdsremiss.

Teamet tar emot remiss från personer som är från 17 år och 6 månader och uppåt.


Lund, barn och ungdom

KIM (könsidentitetsmottagningen) BUP Lund

Besöksadress samt postadress: Lovisastigen 13, 221 85 Lund

Telefon: 046-174403 (sekreterare Inga Aspen)

Ansvarig läkare: Emma Claesdotter Hybbinette

Personer yngre än 18 år erbjuds utredning på denna särskilda könsidentitetsmottagning på BUP i Lund. Mottagningen tar emot personer från hela Sverige. Remiss från annan BUP-mottagning krävs.


stockholm, barn och ungdom

KID-teamet på Astrid Lindgrens barnsjukhus


Kontaktperson: Maria Elonen

Telefon: 08-517 772 04

Postadress:

KID-teamet (Könsidentitetsteamet)

BUP Konsultenhet

Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna

171 76 Stockholm


Teamet tar emot patienter under 18 år från hela landet.
 Man kan få en remiss till KID-teamet från till exempel elevhälsa, ungdomsmottagning eller BUP-mottagning. Mottagningen tar emot personer som är transsexuella (transkillar och transtjejer) och personer som är osäkra på sin könsidentitet. Ickebinära personer erbjuds i dagsläget inte utredning eller könsbekräftande behandling vid detta team.


stockholm, vuxen

ANOVA (tidigare CASM/ENID, Centrum för andrologi och sexualmedicin/Enheten för könsidentitetsutredningar)Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, våning 4. Vid besök registrerar du dig i ANOVAs egen reception på våning 4.

Ansvarig läkare: Cecilia Dhejne


Telefon: 08-517 73 200. Telefontid vardagar 8:30–10:30.


Postadress: ANOVA Karolinska universitetssjukhuset, Norra Stationsgatan 69, 171 76 Stockholm


Teamet tar emot personer som önskar vård för könsdysfori. Teamet tar emot remiss för personer från 17 år och 9 månader.


För att få en remiss till könsutredning på ANOVA kan man börja med att vända sig till distriktsläkare eller husläkare (läkare på vårdcentral). Ibland kan läkaren själv skriva remiss, ibland behöver man först få en remiss till psykiatrin, där man får träffa en psykiatriker som skriver remiss till ANOVA. Även ungdomsmottagningar kan remittera till ANOVA. Om man redan har kontakt med psykiatrin kan man vända sig till sin vårdgivare där för att få remiss till ANOVA.


Den som vill kan i många fall göra en egen vårdbegäran (egenremiss). Man kan skriva egenremiss oavsett om man är ickebinär, binär (transsexuell) eller inte vet eller är osäker på sin könsidentitet. Mer information och blankett för egenremiss finns på ANOVA:s hemsida: http://www.anova.se/TMQA.htm


umeå

Könsidentitetsmottagning (KIM), Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus


Kontaktpersoner: Rebecca Larsen (kurator och samordnare)

Telefon: 090-785 64 47 eller 072-561 27 41.


Katarina Löfgren (sekreterare)

Telefon: 090-785 64 90 måndag–onsdag


Tar emot personer från 18 år. Remiss från psykiatriker behövs. Delar av utredningen kan även göras i Östersund.


För personer under 18 år kan remiss skickas till BUP Umeå. För mer information, kontakta BUP Umeå på 090-785 93 93.


uppsala

Akademiska sjukhuset

Affektiva specialmottagningen

Kontaktperson: Anja Karinsdotter, kurator och koordinator

Telefon: 018-611 21 06 måndag–fredag klockan 08.30–09.30


Utredningsteamet på Affektiva specialmottagningen tar emot patienter från 16 år. Remiss från psykiatriker (vuxenpsykiatrin eller barn- och ungdomspsykiatrin) behövs.


Personer under 16 år utreds på BUP på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Om man bor i Uppsala län och är under 16 år kan man göra egenremiss till BUP. Om man har börjat utredning på BUP kan man få remiss därifrån till utredningsteamet på Affektiva specialmottagningen strax innan man fyller 16 år.


västra götalandsregionen

Lundströmmottagningen i Alingsås


Ny adress från augusti 2018: Kungsgatan 5, 441 30 Alingsås

Ansvarig för mottagningen: Lennart Fällberg, vårdenhetschef

Telefon till mottagningen: 0322-22 67 90


Teamet tar emot personer i alla åldrar som önskar vård för könsdysfori. För att få en remiss till Lundströmmottagningen kan man vända sig till en vårdgivare som man har träffat förut och som har god kännedom om en. Det kan vara till exempel en kurator, en psykolog, en husläkare, en psykiatriker eller personal på en ungdomsmottagning. Det går även bra att skriva en egenremiss, se Lundströmmottagningens hemsida för mer information: http://sas.vgregion.se/avdelningar-och-mottagningar2/lundstrommottagningen/


Källa: Transformering (här kan du också läsa mer om hur en utredning går till.)