Utredningsteam

Den som söker transvård, eller vård för könsdysfori, har rätt att få en remiss till ett utredningsteam. För att komma till ett utredningsteam behövs oftast en remiss från en psykiatriker, men vissa team kan ta emot remisser från andra vårdinstanser, till exempel ungdomsmottagning, vårdcentral, BUP, osv. 


När det gäller vård av barn och ungdomar med könsdysfori, ska remiss skickas från till exempel ungdomsmottagningen, elevhälsan eller vårdcentralen, direkt när misstanke uppstår att det är könsdysfori det kan handla om, eller om ungdomen själv frågar efter det. För att skicka en remiss till utredningsteamet behövs inte godkännande av vårdnadshavare. Det är teamet som sedan utreder vad som ska göras. Detsamma gäller förstås vård av myndiga personer. Remiss ska skickas direkt, utan fördröjning. 


Det finns sex team i Sverige som tar emot vuxna och ett team som tar emot barn under 16 år.  De genomför könsidentitetsutredningar och ställer diagnosen "transsexualism" eller "könsidentitetsstörning utan närmare specifikation".  Längst ner på här på sidan kan du ladda ner Socialstyrelsens broschyrer och nationella kunskapsstöd. 


Linköping

Universitetssjukhuset, sexologiska mottagningen

Ansvarig läkare: Nils Thelin

Telefon: 010-103 46 77 (sekreterare)


Lund

Könsidentitetsmottagningen Psykiatrin Baravägen 1 Lund

Teamet består av:

Ansvariga psykiatriker: Hans Briggmar och Attila Fazekas

Psykiater: Magnus Lindvall

Psykolog: Mikael Bergkvist och Leni Boström

Kuratorer: Lena Mejstad, Marita Olofsson och Lillemor Vesterbacka-Olsson

Teamet tar emot personer folkbokförda i Skåne, södra Halland, Blekinge och

Kronobergs län samt patienter för second opinion.

Remiss från psykiater på hemorten och i förekommande fall specialistvårdsremiss krävs. Teamet tar emot personer från 16 år.

Telefon 046-17 40 35 kurator, säkrast vardagar ej onsdag kl. 9-10.

Telefon 046-17 42 71 sekreterare, säkrast tisdag-fredag kl. 9-13.


stockholm, barn och ungdom

Astrid Lindgrens barnsjukhus

Ansvariga läkare: Olle Söder, barnendokrinolog, och Per Anders Rydelius, barnpsykiatriker.

Telefon till Karolinska Universitetssjukhuset Solnas växel: 08-517 700 00, fråga efter Per Anders Rydelius eller Olle Söder.


Teamet tar emot patienter under 18 år från hela landet. 


stockholm

ANOVA (tidigare CASM/ENID, Centrum för andrologi och sexualmedicin/Enheten för könsidentitetsutredningar)


Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, våning 4. Vid besök registrerar du dig i ANOVAs egen reception på våning 4.

Ansvarig läkare: Cecilia Dhejne


Telefon: 08-517 73 200

Postadress: ANOVA, Karolinska universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm

Teamet tar emot personer som önskar vård för könsdysfori. För att få en remiss till transsexualismutredning på ANOVA kan man vända sig till distriktsläkare eller husläkare. Den som är ickebinär kan i många fall göra en egen vårdbegäran (egenremiss). Om en redan har kontakt med psykiatrin vänder en sig till sin vårdgivare där för att få remiss till ANOVA.


umeå

Norrlands Universitetssjukhus

Ansvarig läkare: Owe Bodlund

Telefon: 090-785 00 00 (växel).

Be om att få bli kopplad till allmänspykiatrin.


För patienter under 18 år, kontakta barnpsykiatrin på nummer 090-785 66 00.


uppsala

Akademiska sjukhuset

Ansvarig läkare: Deanne Mannelid

Telefon: 018-611 21 08

Sekreterare: Ann-Britt


västra götalandsregionen

Lundströmmottagningen i Alingsås

Ansvarig läkare: Natalia Jorehed

Telefon: 0322-22 67 90


Teamet tar emot patienter i alla åldrar. Du kan skriva en egenremiss till Lundströmmottagningen eller vända kan dig till en vårdgivare som du har träffat förut och som har god kännedom om dig. Det kan vara till exempel en kurator, en psykolog, en husläkare, en psykiatriker, personal på en ungdomsmottagning.


Källa: Transformering (här kan du också läsa mer om hur en utredning går till.)