Om trans och cis

En person som identifierar sig som trans är en person som bryter mot samhällets normer om kön och könsidentitet i relation till det förväntade kön som personen blivit tilldelad vid födseln, baserat på hur kroppen såg ut då. Könsidentiteten eller könsuttrycket stämmer då inte överens med det kön som blev tilldelat vid födseln. Detta kallas transperson. Det finns binära och ickebinära transidentiteter. Olika personer kan definiera trans på olika sätt och kan använda olika begrepp om sig själva.


Ordet trans är latin och betyder förflytta/överskrida/på andra sidanär ett paraplygrepp med många underkategorier. Bland dessa underkategorier hittas bland annat:


Transsexuell - En person som vill få könsbekräftande behandlingar från vården och/eller ändra kön i passet.


Ickebinär, Agender - En person som inte känner sig som varken man eller kvinna, utan istället som båda, någonting däremellan, eller bortom. Ickebinära kan önska lite, mycket eller ingen könsbekräftande vård.


Och självklart många fler.

Vanliga begrepp

Pronomen - Det en person vill kallas i tredje person, exempelvis Han, Hon, Hen, Den, Hyn, Hin eller sitt namn.


Cisperson - Ordet cis är latin och betyder på samma sida. En person som inte är transperson kallas cisperson. För en cisperson stämmer kroppen, det tilldelade könet vid födseln och det juridiska könet överens med den upplevda könsidentiteten.


Att passera - Att omvärlden uppfattar personen som det kön den önskar.


För mer information rekommenderar vi hemsidan Transformering.