Om trans

En person som identifierar sig som trans är en person som bryter mot samhällets normer om kön och könsidentitet. Ett gemensamt drag bland transpersoner är att könsidentiteten eller könsuttrycket inte stämmer överens med det kön som blev tilldelat vid födseln. Detta kallas transperson.


Trans är ett paraplygrepp med många underkategorier. Bland dessa underkategorier hittas bland annat:


Transsexuell - En person som vill få könsbekräftande behandlingar från vården och/eller ändra kön i passet.


Ickebinär, Agender - En person som inte känner sig som varken man eller kvinna, utan istället som båda, någonting däremellan, eller bortom. Ickebinära kan önska lite, mycket eller ingen könsbekräftande vård.


Och självklart många fler.

Vanliga begrepp

Pronomen - Det en person vill kallas i tredje person, exempelvis Han, Hon, Hen, Den, Hyn, Hin eller sitt namn.


Cisperson - En person vars könsidentitet, kropp, könsuttryck och pass stämmer överens ända från födseln och fortsatt i livet. De som inte är transpersoner är cispersoner. 


Att passera - Att omvärlden uppfattar personen som det kön den önskar.


För mer information rekommenderar vi hemsidan Transformering.