Källor till vår replik "Att vänta med all vård skapar stort lidande" i Svd 10 april 2019


Vår replik hittar du här.


Angående överrepresentation av Autism-spektrum-diagnos hos barn och ungdomar med könsdysfori

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2017/02/Kraftig-okning-av-konsdysfori-bland-barn-och-unga/

1. De Vries ALC, Noens ILJ, Cohen-Kettenis PT, et al. Autism spectrum disorders in gender dysphoric children and adolescents. J Autism Dev Disord. 2010;40(8):930-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20094764

2. D e Vries ALC, Noens ILJ, Cohen-Kettenis PT, et al. Autism spectrum disorders in gender dysphoric children and adolescents. J Autism Dev Disord. 2010;40(8):930-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26651183

3. Idring S, Lundberg M, Sturm H, et al. Changes in prevalence of autism spectrum disorders in 2001–2011: findings from the Stockholm Youth Cohort. J Autism Dev Disord. 2015;45(6):1766-73. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25475364


Barn med autism är normalbegåvade

“Av de diagnostiserade barnen i Stockholm 2011 hade endast 17,4% (0-5 år), 22,1% (6-12 år) respektive 26,1% (13-17 år) en intellektuell funktionsnedsättning, sammantaget 25% av samtliga diagnosticerade barn. Motsvarande andel år 2001 var 67% (Idring et al., 2014).

4. Idring, S., Lundberg M., Sturm H., Dalman C., Gumpert C., Rai D. et al., (2014). Changes in Prevalence of Autism Spectrum Disorders in 2001-2011: Findings from the Stockholm Youth Cohort. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1-8.


Socialstyrelsen

5. God vård av barn och ungdomar med könsdysfori, Nationellt kunskapsstöd, Socialstyrelsen

Artikelnummer: 2015-4-6 ISBN: 978-91-7555-305-4 År 2015, https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-4-6

“Den som ställer diagnos för barn och ungdomar som utreds för köns- dysfori bör ha utvecklingspsykologisk och barn- och ungdomspsykia- trisk kompetens. Här ingår en dokumenterad förmåga att känna igen och diagnostisera samexisterande psykiska problem och differentialdi- diagnoser hos barn och ungdomar. ” sidan 37

“Effekterna på pubertetsutvecklingen är reversibla och puberteten kommer igång igen när behandlingen avbryts.” sidan 53

“Utöver detta ska ungdomen som ett minimum ha nått Tannersta- dium 2 i sin pubertetsutveckling, eftersom könsdysfori efter pubertetens inträde är mer sannolik att bestå över tid. “ sidan 55