Om trans

En person som identifierar sig som trans är en person som bryter mot samhällets normer om kön och könsidentitet. Ett gemensamt drag bland transpersoner är att könsidentiteten eller könsuttrycket inte stämmer överens med det kön som blev tilldelat vid födseln. Detta kallas transperson.