Vad är trans?

Transperson är ett paraplybegrepp för de personer som inte fullt identifierar sig eller uttrycker sig i linje med det kön som de blev tilldelade vid födseln. Det finns många olika sätt att vara transperson på. Det finns binära (tjej/kvinna/kille/man) och ickebinära transpersoner men också personer som är agender och inte alls vill definiera sig ifråga om kön. Olika personer kan definiera trans på olika sätt och kan använda olika ord om sig själva. Vissa transpersoner anpassar sin kropp och utseende till sin könsidentitet (t.ex. genom könsbekräftande vård) medan andra transpersoner inte har något intresse av detta.


Att vara transperson är inte en sjukdom. Vissa transpersoner upplever ett lidande kopplat till att de inte identifierar sig med det kön de tilldelas. Detta lidande kallas för könsdysfori. Alla transpersoner har inte upplevt könsdysfori. Motsatsen till könsdysfori är könseufori. Könseufori är ett ord som beskriver positiva känslor kopplade till att känna sig bekräftad i sin könsidentitet. Alla transpersoner har inte upplevt könseufori.


Ordet trans är latin och betyder förflytta/överskrida/på andra sidan. Det syftar till att en transperson på något sätt har överskridit det kön som den blev tilldelad. För att komma ihåg kan du tänka på ordet transport som ju också har med förflyttning att göra.


Cisperson är ett ord som beskriver de personer som identifierar och uttrycker sig i linje med det kön som de blev tilldelade vid födseln. Cis är också latin och betyder inom/på samma sida. Det syftar till att en cisperson har hållt sig inom de ramar som det tilldelade könet innebär.


I de flesta sammanhang förutsätts vi vara cispersoner, d.v.s. att vi identifierar och uttrycker oss i linje med det kön vi blev tilldelade vid födseln. Vi kan därför säga att vi lever i ett cisnormativt samhälle. Det innebär att transpersoner bryter mot normer genom att bara vara sig själva. Att bryta mot normer kan kännas lite som att cykla i motvind eller att vara lysande röd i en samling av gröna föremål. Ibland kan det till och med leda till våldsamma situationer. Det går inte att välja om en vill vara transperson eller inte, men på grund av cisnormen är det många som döljer att de är transpersoner - även för sig själva. Att inte kunna vara sig själv är mycket smärtsamt.


Inom Transammans ändrar vi på normen och skapar transinkluderande gemenskaper.


För mer information rekommenderar vi varmt hemsidan Transformering.