Könsbekräftande vård

Könsbekräftande vård är ett ord som beskriver de behandlingar som finns för dig som inte trivs med ditt vid födseln tilldelade kön. För att få ta del av dessa behandlingar måste du först få en diagnos av ett utredningsteam. För att komma till ett utredningsteam behövs en remiss. Vissa team accepterar egenremisser medan andra kräver remiss från psykolog, kurator, läkare eller psykiatriker.


Det behövs inget godkännande från vårdnadshavare för att en remiss ska skickas, även om du är omyndig. Vårdnadshavare blir dock involverade i själva utredningsfasen.


Utredningen är tänkt att vara en utforskande fas. Du behöver inte ha kommit fram till hur du ser på din könsidentitet eller om du vill förändra på något i ditt liv när du börjar utredningen. Eftersom det är långa köer kan det vara en bra idé att tidigt påbörja processen för att få en remiss.


De team som finns i Sverige genomför könsidentitetsutredningar och ställer diagnoser utifrån ICD- 10, riktlinjer som beslutades om på 90-talet. Diagnoserna kallas för könsidentitetsstörningar, men Transammans tycker givetvis inte att en transidentitet är någon störning! Snart kommer Sverige få nya riktlinjer och då kommer namnet på diagnoserna att förändras.


Med en diagnos kan du få tillgång till

  • Byte av juridiskt kön (efter godkännande av rättsliga rådet)
  • Hormonbehandling (östrogen, testosteron, stopphormoner)
  • Överkroppskirurgi (förstorning, förminskning eller borttagande av bröstvävnad)
  • Underlivskirurgi (efter godkännande av rättsliga rådet)
  • Hjälpmedel (proteser, peruker m.m. beroende på region)
  • Röstträning hos logoped

Du måste inte ta del av någon av behandlingarna bara för att du har en diagnos.


Både binära (man eller kvinna) och icke-binära (övriga könsidentiteter) transpersoner kan få könsbekräftande vård, men beroende på vilken diagnos du får så ser möjligheterna lite olika ut. Med diagnosen "Övrig könsidentitetsstörning" kan du i dagsläget inte byta juridiskt kön eller göra underlivskirurgi. Vanligen ställs diagnosen "Övrig könsidentitetsstörning" på icke-binära transpersoner. För binära transpersoner gäller oftast diagnosen "Transsexualism".


Om du senare i livet skulle komma fram till att du inte längre trivs med de förändringar du gjort kan du få hjälp och stöd av ditt utredningsteam.


Om du vill veta mer om hur Transammans tycker att den könsbekräftande vården ska se ut, kolla i vårt åsiktsprogram.


Här hittar du Socialstyrelsens broschyrer och nationella kunskapsstöd. 


Läs gärna mer om den könsbekräftande vården på Transformering


Mer information

Läs gärna mer om den könsbekräftande vården här:

1177

Internetmedicin

Socialstyrelsen

Transformering.se
Utredningsteam

Linköping

Postadress: TS-mottagningen

Psykiatriska kliniken

Universitetssjukhuset

581 85 LinköpingAnsvarig läkare: Nils Thelin


Telefon: 010-103 38 02 (sekreterare)


Besöksadress: Repslagaregatan 6


Teamet tar emot remisser från vårdcentral och från psykiatriska mottagningar. Det går också bra att göra en egen vårdbegäran (egenremiss) om man är över 18 år. En blankett för egenremiss finns här: https://www.1177.se/Dokument/%C3%96sterg%C3%B6tland/Egenremiss.pdf


Teamet har tidigare tagit emot personer under 18 år men detta har tillfälligt pausats.


Lund, vuxen

Vuxenpsykiatrimottagning Könsidentitet Lund

Postadress: Vuxenpsykiatrimottagning Könsidentitet Lund, Baravägen 1, 221 85 Lund

Telefon: 046-17 40 35 och 046-17 42 70 (kurator)

Telefon: 046-17 42 71 (sekreterare)


Teamet tar emot personer folkbokförda i Skåne, Södra Halland, Blekinge och Kronobergs län samt patienter för second opinion.

Remiss från psykiater på hemorten krävs. För den som bor utanför region Skåne krävs även specialistvårdsremiss.

Teamet tar emot remiss från personer som är från 17 år och 6 månader och uppåt.


Lund, barn och ungdom

KIM (könsidentitetsmottagningen) BUP Lund

Besöksadress samt postadress: Lovisastigen 13, 221 85 Lund

Telefon: 046-174403 (sekreterare Inga Aspen)

Ansvarig läkare: Emma Claesdotter Hybbinette

Personer yngre än 18 år erbjuds utredning på denna särskilda könsidentitetsmottagning på BUP i Lund. Mottagningen tar emot personer från hela Sverige. Remiss från annan BUP-mottagning krävs.


stockholm, barn och ungdom

Mottagning för könsinkongruens och könsdysfori (KID-mottagningen)

Kontaktperson: Maria Elonen

Telefon: 08-51452220


Adress:

Barn- och ungdomspsykiatri Stockholm

BUP Forsknings- och utvecklingscentrum

Mottagning för könsinkongruens och könsdysfori

Gävlegatan 22, Entré B, våning 8

113 30 Stockholm


Mottagningen tar emot personer som upplever könsdysfori eller har funderingar kring sin könsidentitet. KID-mottagningen tar emot patienter under 18 år från hela landet. Remiss från annan BUP-mottagning krävs.stockholm, vuxen

ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset


Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, våning 4. Vid besök registrerar du dig i ANOVAs egen reception på våning 4.

Ansvarig läkare: Cecilia Dhejne


Telefon: 08-517 73 200. Telefontid vardagar 8:30–10:30.


Postadress: ANOVA Karolinska universitetssjukhuset, Norra Stationsgatan 69, 171 76 Stockholm


Teamet tar emot personer som önskar vård för könsdysfori. Teamet tar emot remiss för personer från 17 år och 9 månader.


Anova accepterar egenremisser. Man kan skriva egenremiss oavsett om man är ickebinär, binär eller är osäker på sin könsidentitet. Mer information och blankett för egenremiss finns på ANOVA:s hemsida: http://www.anova.se/TMQA.htm


Du kan också vända dig till distriktsläkare eller husläkare (läkare på vårdcentral). Ibland kan läkaren själv skriva remiss, ibland behöver man först få en remiss till psykiatrin, där man får träffa en psykiatriker som skriver remiss till ANOVA. Även ungdomsmottagningar kan remittera till ANOVA. Om man redan har kontakt med psykiatrin kan man vända sig till sin vårdgivare där för att få remiss till ANOVA.


umeå

Könsidentitetsmottagning (KIM), Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus


Kontaktpersoner: Rebecca Larsen (kurator och samordnare)

Telefon: 090-785 64 47 eller 072-561 27 41.


Katarina Löfgren (sekreterare)

Telefon: 090-785 64 90 måndag–onsdag


Tar emot personer från 18 år. Remiss från psykiatriker behövs. Delar av utredningen kan även göras i Östersund.


För personer under 18 år kan remiss skickas till BUP Umeå. För mer information, kontakta BUP Umeå på 090-785 93 93.


uppsala

Akademiska sjukhuset

Affektiva specialmottagningen

Kontaktperson: Anja Karinsdotter, kurator och koordinator

Telefon: 018-611 21 06 måndag–fredag klockan 08.30–09.30


Utredningsteamet på Affektiva specialmottagningen tar emot patienter från 16 år. Remiss från psykiatriker (vuxenpsykiatrin eller barn- och ungdomspsykiatrin) behövs.


Personer under 16 år utreds på BUP på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Om man bor i Uppsala län och är under 16 år kan man göra egenremiss till BUP. Om man har börjat utredning på BUP kan man få remiss därifrån till utredningsteamet på Affektiva specialmottagningen strax innan man fyller 16 år.


västra götalandsregionen

Lundströmmottagningen i Alingsås


Ny adress från augusti 2018: Kungsgatan 5, 441 30 Alingsås

Ansvarig för mottagningen: Lennart Fällberg, vårdenhetschef

Telefon till mottagningen: 0322-22 67 90


Teamet tar emot personer i alla åldrar som önskar vård för könsdysfori. För att få en remiss till Lundströmmottagningen kan man vända sig till en vårdgivare som man har träffat förut och som har god kännedom om en. Det kan vara till exempel en kurator, en psykolog, en husläkare, en psykiatriker eller personal på en ungdomsmottagning. Det går även bra att skriva en egenremiss, se Lundströmmottagningens hemsida för mer information: http://sas.vgregion.se/avdelningar-och-mottagningar2/lundstrommottagningen/