Vad tycker du?

Just nu håller vi på att skriva ett remissvar kring hur den könsbekräftande vården ska vara utformad. Vi vill veta vad du tycker!

Idéprogram

Idéprogrammet beskriver de grundläggande värderingar som hela förbundets verksamhet bygger på.

Åsiktsprogram

I åsiktsprogrammet kan du läsa vad vi gemensamt kommit fram till kring olika konkreta frågor som rör transpersoner och närståendes liv.