Idéprogram

Idéprogrammet beskriver de grundläggande värderingar som hela förbundets verksamhet bygger på.

Åsiktsprogram

I åsiktsprogrammet kan du läsa vad vi gemensamt kommit fram till kring olika konkreta frågor som rör transpersoner och närståendes liv.