Transkollo

Transammans har tillsammans med olika medarrangörer framgångsrikt arrangerat Transkollo för transbarn upp till 13 år och deras närstående!


Lägret riktar sig till dig som är trans­person eller funderar kring din könsidentitet, och är max 13 år. Du får ta med dig en vuxen som du litar på. Det finns ingen undre åldersgräns.


Lägret är fullt av spännande aktiviteter! Bland annat föreläsningar och workshops kring trans, information och stöd till alla närstående, och en massa kul som bad, grillning och lekar.


För närvarande är samarrangerar vi med RFSL Ungdom och därför behöver du och din närstående vara medlemmar hos oss i Transammans eller i RFSL Ungdom. Du kan bli medlem här på sidan eller på www.rfslungdom.se.


När är nästa kollo då? Inget datum är ännu satt men du som är intresserad kan maila till transkollo@gmail.com

Information för närstående

Vi vet att många familjer med transbarn söker efter kontakt med andra i liknande situation. Det här lägret är en möjlighet för barnen att lära känna andra transbarn, utforska sin egen identitet och få en stärkt självkänsla. Barnet behöver inte identifiera sig som transperson men funderar mycket på sin könsidentitet och känna att det inte känns helt rätt med det kön barnet tilldelades vid födseln. Varje barn får ta med sig en nära vuxen som under lägret också kommer att få utbildning, stöd och möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra närstående.


Ledarna för barnens aktiviteter är vuxna transpersoner, för identifikation och för att få positiva förebilder. Ledarna för närståendes aktiviteter är själva föräldrar och närstående till transbarn.