Transammanspriset 2019

Transammanspriset 2019!

OM TransammansPriset

År 2017 instiftade Transammans "Transammanspriset" och i år fortsätter vi succén för tredje gången!

Ett pris som varje år ska gå till en person eller en organisation som på något sätt gör livet bättre för transpersoner och närstående i Sverige.


Priset kan delas ut till en enskild person, organisation, inrättning, skola, arbetsplats, förening, idrottslag, företag, eller kanske ett vårdteam?


Varje år samarbetar vi med en konstnär, som själv har anknytning till trans på något sätt. De får i uppdrag att specialtillverka årets Transammanspris. 


Syfte: Transammanspriset uppmärksammar och uppmuntrar insatser som är och har varit bra för transpersoner och närstående i Sverige. Vi vill lyfta de goda exemplen!


När: Nomineringen är öppen från 1 december till den 31 december 2019 och priset delas ut på Transammansdagen, som infaller den 15 februari 2020! Nominera genom att fylla i formuläret nedan, på den här sidan.


Vad: Förutom den stora stora äran får vinnaren ett alldeles utomordentligt stiligt diplom OCH ett pris av en transrelaterad konstnär! 

Årets Finalister

Projektet Idrott för Alla kroppar

Projektet har på kort tid lyckats nå ut genom att synliggöra idrottande förebilder för transpersoner och börja ta fram nya policys som ska inkludera transpersoner och tillåta transpersoner att delta på egna villkor i motions- och elitidrotten. 
Foto: Elisabeth Olsson Wallin


Bamse och Olga Belin

Bamse och Olga är Tvillingarna Bob som sprider kunskap om hur det är att växa upp som transperson och närstående till en transperson i sitt program på SVT Barnkanalen. De är viktiga förebilder för både barn som identifierar sig som transpersoner och närstående. Foto: Alma Linder


13-åriga Nellie som stämde Stockholms stad

Nellie stämde Stockholms stad efter att ha nekats att byta om i tjejernas omklädningsrum. Med sitt mod tänker hon överklaga domsbeslutet. Denna viktiga rättsprocess banar väg för stora förändringar i hela landet då fler transpersoner kan få rätten att välja omklädningsrum.

Västerås stift och foldern ”Med öppenhet och gränslös kärlek kommer en långt”

Foldern, som är skapad utifrån ett antal ungdomars tips till vuxenvärlden inför Svenska kyrkans första Transhearing i november 2019, har lyckats nå ut över hela Sverige. Den ger bra information och tips om hur ungdomsgrupper inom Svenska kyrkan kan jobba mer transinkluderande.

Årets konstnär:

Rudy Loewe!

Bildkonstnären Rudy Loewe använder teckning, måleri och grafik för att bygga upp berättelser och vara med och skapa dialog kring sociala frågor. Hen arbetar i stor skala, ibland direkt på ytor som hen vet kommer vara tidsbegränsade, men också småskaligt i till exempel trycksaker.

Hens verk är färgstarka och klara, med referenser till estetik från den afrokaribiska diasporan. De låter också olika slags kroppar vara representerade, med olika etnisk bakgrund, ickenormativa kön och sexualiteter, klass och funktion. Rudy skapar verk som speglar det narrativ hen skulle vilja se i världen, sätten att berätta historien som inte ges den synlighet eller den omsorg de skulle behöva.

Läs mer på Rudy Loewes egen hemsida!

Nominera till Transammanspriset 2019 här!