Idéprogram

Ett idéprogram är ett förbunds värderingar kring olika frågor som de anser vara viktiga.

- Alla diskrimineringsgrunder är inkluderade.

Vi ser att alla diskrimineringsgrunder samverkar för ett gemensamt förtryck i samhället. Detta tycker vi är en viktig insikt men vårt fokus ligger på kön, könsidentitet, könsuttryck och sexualitet.


- Samverkan och medvetenhet mellan normer.

Vi vill motverka förtrycket som heteronormen, tvåkönsnormen samt cisnormen bidrar till. Utöver det finns fler starka normer som samverkar, därför vill vi arbeta utifrån ett normkritiskt och antirasistiskt perspektiv.


- Transpersoners livsvillkor och hälsans bestämningsfaktorer.

Den forskning som finns inom området visar att transpersoners livsvillkor begränsas och att hälsan är undermålig. Vi vill arbeta för insatser som transpersoner själva har behov av.

Vi vill utmana normer kring hälsa och kropp. Detta för att bredda samhällets syn på kroppen och det kön som tillskrivs personen på grund av kroppens utseende och funktion.

Vi anser att varje individ har rätten att få definiera och uttrycka sig själva.


- Närståendes situation.

Närståendes stöd är avgörande för en god livssituation. Vi anser att närstående därför behöver olika typer av stöd, rådgivning och utbildning för att på bästa sätt kunna stärka både sig själva och transpersoner.

I begreppet närstående inkluderar vi människor som finns i vardagen även utanför transpersoners närmaste familj och vänner. Som exempelvis vården, skolan och arbetslivet.