Förbundsstyrelsen

Ordförande: Annelie 

Vice ordförande: Emma 

Kassör: Alexis 

Sekreterare: Carin 

Ledamot: Theresa 

Ledamot: Therese 

Ledamot: Henry 

Ledamot: Jenny 

Ledamot: Suma 

Suppleant: Ess