Personuppgiftshantering

Vi som på olika sätt driver Transammans verksamhet gör vårt yttersta för att du ska kunna känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. Därför jobbar vi ständigt för att förbättra vårt arbete med personuppgiftshantering och datasäkerhet. Transammans styrelse ansvarar ytterst för personuppgiftshanteringen inom förbundet.


Transammans lagrar endast personuppgifter då det finns ett tydligt syfte med lagringen. Dina uppgifter raderas då det inte längre finns något syfte med att spara dem, men du kan också själv begära att de ska raderas tidigare än så.


Vi strävar efter att så få personer som möjligt inom organisationen ska ha tillgång till dina personuppgifter. Om vi behöver dela dina personuppgifter med någon utanför organisationen ber vi om tillåtelse för detta. Du kan alltid fråga oss hur vi avser att använda dina personuppgifter och vilka som kommer få tillgång till dem.


Lagen uppmanar till extra försiktighet gällande barn och ungas personuppgifter. Det kan hända att vi frågar dig som är under 15 år ifall vi får ta kontakt med din vårdnadshavare. Detta gör vi för att du ska kunna få hjälp att förstå vad personuppgiftshanteringen innebär. Vi kommer aldrig ta kontakt med någon vuxen om inte du säger att det är okej.


Du får aldrig registrera någon annans personuppgifter hos Transammans utan att ha samtycke för detta. Även som vårdnadshavare måste du säkerställa att den mindreåriga samtycker.


På våra aktiviteter kan det hända att vi dokumenterar verksamheten genom bild och text. Vår ambition är att alltid ge möjlighet för den som vill att avstå från att synas på Transammans hemsida och sociala medier. När det gäller barn och unga frågar vi alltid om samtycke innan publicering. Om du ändå syns i ett sammanhang där du inte vill synas, kontakta oss direkt så hjälper vi dig att ta bort materialet.


Dina uppgifter kan komma att arkiveras ifall de bedöms vara av stor vikt för Transammans historia. Arkivet är inte öppet för allmänheten.


Transammans har inget utgivningsbevis och därför omfattas inte du som lämnar uppgifter till Transammans av meddelarskydd.


Som registrerad hos Transammans har du rätt att

- Få samtliga uppgifter raderade

- Få veta vilka uppgifter vi har registrerat

- Begära rättning av dina uppgifter, exempelvis om du har bytt namn.

- Få dina uppgifter tillgängliggjorda för dataportabilitet

- Få information som är anpassad till dig och dina behov

Hör av dig till oss för hjälp med något av ovanstående


Du har även rätt att framföra klagomål till datainspektionen gällande vår hantering av personuppgifter. Gå in på datainspektionens hemsida för att hitta mer information om skyddet av den personliga integriteten.


Läs hela policyn

Här kan du läsa allt som styrelsen har beslutat kring hur förbundet ska hantera personuppgifter.

Registerförteckning

Här kan du se vilka personuppgifter förbundet hanterar och vilka som har tillgång till dem.

Undrar du något?

Om du vill veta något kring hur Transammans hanterar personuppgifter är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Skicka ett mail till hej.transammans@gmail.com