Transkollo

Platser kvar på kollot i Umeå!

Transammans har tillsammans med olika medarrangörer framgångsrikt arrangerat Transkollo för transbarn upp till 13 år och deras närstående!


Lägret riktar sig till dig som är trans­person eller funderar kring din könsidentitet. Nytt för i år är åldersgränsen! Transkollon i år är för dig som fyller max 12 år i år (tidigast född 2007). Du får ta med dig en vuxen som du litar på. Det finns ingen undre åldersgräns. Det spelar ingen roll var du bor.


Lägret är fullt av spännande aktiviteter! Bland annat föreläsningar och workshops kring trans, information och stöd till alla närstående, och en massa kul som bad, grillning och lekar.


För närvarande är samarrangerar vi med RFSL Ungdom och därför behöver du och din närstående vara medlemmar hos oss i Transammans eller i RFSL Ungdom. Du kan bli medlem hos Transammans här på sidan eller hos RFSL Ungdom på www.rfslungdom.se.

Information för närstående

Vi vet att många familjer med transbarn söker efter kontakt med andra i liknande situation. Det här lägret är en möjlighet för barnen att lära känna andra transbarn, utforska sin egen identitet och få en stärkt självkänsla. Barnet behöver inte identifiera sig som transperson men funderar mycket på sin könsidentitet och känna att det inte känns helt rätt med det kön barnet tilldelades vid födseln. Varje barn får ta med sig en nära vuxen som under lägret också kommer att få utbildning, stöd och möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra närstående.


Ledarna för barnens aktiviteter är vuxna transpersoner, för identifikation och för att få positiva förebilder. Ledarna för närståendes aktiviteter är själva föräldrar och närstående till transbarn.

Transkollo 2019

Du som är transperson eller funderar kring kön och fyller max 12 år i år (tidigast född 2007) kan nu söka till nästa omgång av Transkollo! Det spelar ingen roll var du bor.


Det finns platser kvar på kommande kollo:

1-3 nov - UMEÅ


Du får ta med dig en vuxen som du litar på och ni behöver båda vara medlemmar i Transammans eller RFSL Ungdom.


Lägret är fullt av spännande aktiviteter! Bland annat föreläsningar och workshops kring trans, information och stöd till alla närstående och så förstås en massa kul som bad, grillning och lekar. Ledarna är vuxna transpersoner och vuxna närstående till transbarn.


Sista anmälningsdag har passerat men då det finns några platser kvar på årets sista kollo går det bra att anmäla snarast!


Anmälan hittar du här!