Transammans kansli

Kansliet ansvarar för Transammans verksamhet och arbetar på uppdrag av styrelsen.


Kontakt:

Tom Summanen, verksamhetsutvecklare

tom@transammans.se


Kontakta oss gärna på info@transammans.se om du har frågor.