Transammans Lund

Transammans Lund startade i februari 2019. Vi har regelbundna fikaträffar, öppna för alla, och jobbar utåtriktat med informationsspridning.


Transammans Lund  har även en egen facebookgrupp och instagramkonto.


Finns du i Lund med omnejd och själv är trans eller närstående, och behöver en trygg plats för att bolla dina tankar kring könsidentitet är du välkommen! Hör av dig via Transammans Lund sociala medier eller på mailen: transammanslund@gmail.com


Vill du engagera dig för att stötta andra transpersoner och närstående i Lund? Hör av dig - vi behöver alltid bli fler.