Transammans Västerbotten

Transammans Västerbotten startade i oktober 2017 och arbetar till en början främst med stödverksamhet och nätverkande i form av öppna fikaträffar. 


Transammans Västerbotten har även en egen facebookgrupp och instagramkonto.


Finns du i Västerbotten och själv är transperson eller närstående och behöver en trygg plats för att bolla dina tankar kring könsidentitet är du välkommen att höra av dig via Transammans Västerbottens sociala medier, mailen: transammans.vasterbotten@gmail.com eller här via hemsidan!

Aktuellt

Bokcirkel för transpersoner och närstående


Nu startas en bokcirkel där vi läser och diskuterar den nya utredningen angående transpersoners villkor i Sverige som blev klar under 2017. Utredningen, som är på över 900 sidor, kan komma att vara både lärorik och intressant. Det är även möjligt att lämna remissvar, alltså komma med egna synpunkter på förbättrande insatser, vilket kan underlättas av att göras i grupp. Att läsa utredningen tillsammans gör det även möjligt att förklara för varandra om något krångligt ord eller begrepp finns med i texten.


Bokcirkeln är öppen för transpersoner och närstående. Det kommer även finnas möjlighet att ha separatistiska träffar om det finns ämnen som transpersonerna i gruppen vill prata om sinsemellan. Vi kommer att träffas en gång i månaden och prata om ett kapitel i taget. Alla är välkomna att delta på alla träffar men vi kommer att utlysa i förväg vilket kapitel vi ska läsa och när nästa träff ska ske för de som bara vill vara med när ett specifikt kapitel behandlas.


SOU 2017:92 ”Transpersoner i Sverige – förslag för stärkt ställning och levnadsvillkor” vilket är hela namnet på utredningen finns tillgänglig att köpa här!


eller läsas digitalt (gratis) här!


Start: Torsdagen 22 februari.

Var: I Umeå (du får exakt adress när du anmält dig).

Tid: 18.00

Hur: Du anmäler dig genom att skicka mail till transammans.vasterbotten@gmail.com.