Välkommen Till Transammans!

Vi är ett nationellt förbund för transpersoner och närstående. 

Transammans arbetar för att transpersoner och deras närstående ska ha tillgång till stöd och kunskap.


Vi har inga åldersgränser och det är upp till var och en av våra medlemmar i vad och hur mycket en vill engagera sig eller delta .


För att skapa ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter vill vi också sprida medvetenhet och kunskap till andra som påverkar transpersoners vardag. (Som exempelvis vård, skola och arbetsliv. )


Våra lokalgrupper finns på många olika platser i Sverige. Du hittar dem här.Aktuellt


Karolinskas nya policy - Vad gör Transammans?

Säkert har du också hört eller läst om det beslut som Karolinska sjukhuset/Astrid Lindgrens barnsjukhus fattat om ändrad policy för hormonbehandling av unga transpersoner. Vi vet att många av våra medlemmar känner stark oro för vad detta beslut ska innebära. Vi vill att ni ska veta att föreningen inte är overksam.


Efter att vi i Transammans styrelse fick kännedom om beslutet som fattades den 1 april av sjukhusledningen har vi aktivt undersökt hur beslutet kan upphävas och bevakar utvecklingen noga.


Det finns olika spekulationer på sociala medier, men det vi vet är att beslutet innebär att hormoner (stopphormoner, östrogen och testosteron) enbart får skrivas ut inom ramen för etikgodkända forskningsstudier till personer under 18 (alltså även under 16 år). Ett felaktigt dokument har tidigare cirkulerat med ett annat beslut men det är denna åldersgräns som gäller nu. Den nya policyn påverkar främst personer som ännu inte fått hormoner utskrivet, men kan också påverka individer med pågående behandling.


Vi på Transammans vet att det som lindrar könsdysfori är könsbekräftande vård. Beslutet är därför oroväckande för våra medlemmar, men än är inte sista ordet sagt. Vi kommer att följa utvecklingen noggrant och fortsätta driva påverkansarbete.


För dig som är närstående till en ung transperson rekommenderar vi att du går med i gruppen "föräldrar till transbarn "på Facebook.


Tillsammans är vi starka!

/Styrelsen


Föräldrar ger sin syn på den rådande debatten

Över 200 föräldrar till transbarn har gått samman för att avfärda myter som just nu florerar om dem.


Läs här


Transammans växer!

Nu finns ännu en Transammans lokalgrupp! Läs mer om Transammans Uppsala här


Vill du ha en lokalgrupp där du bor?Ny på JObbet

Transammans har nu en anställt en verksamhetsutvecklare! Tom jobbar nu heltid för Transammans med placering i Stockholm.Är du medlem?

Ju fler vi är desto mer viktiga och roliga saker kan vi göra!

Behöver du Transammans? Vi behöver dig!