Välkommen Till Transammans!

Vi är ett nationellt förbund för transpersoner och närstående. 

Transammans arbetar för att transpersoner och deras närstående ska ha tillgång till stöd och kunskap.


Vi har inga åldersgränser och det är upp till var och en av våra medlemmar i vad och hur mycket en vill engagera sig eller delta .


För att skapa ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter vill vi också sprida medvetenhet och kunskap till andra som påverkar transpersoners vardag. (Som exempelvis vård, skola och arbetsliv. )


Våra lokalgrupper finns på många olika platser i Sverige. Du hittar dem här.AktuelltJag är så otroligt glad när jag skriver det här. Visste du att vi nu är 700 stycken medlemmar, fler än vi någonsin varit? Och detta trots att vi varit och fortfarande är mitt i en pandemi. Det känns fantastiskt att du och alla andra vill ge Transammans ert förtroende.


Jag vet att ni på många håll gjort allt vad ni kunnat för att mötas och hålla kontakten genom fikaträffar, utomhusaktiviteter, zoom-möten med mera och jag är full av beundran för er uthållighet. Nu har regeringen beslutat lyfta restriktionerna för samlingar från slutet av september och det borde ge oss de möjligheter vi behöver för att kunna ses "på allvar".


När jag tillträdde som ordförande för snart ett år sedan trodde jag att det skulle bli för en kortare tid men det blev ett helt år. Den 25 september är det årsmöte igen, det årsmöte som flyttades från mars med förhoppningen att vi då skulle kunna mötas fysiskt. Men vi snubblade på målsnöret kan man säga, och måste ha mötet digitalt. Då ska en ny styrelse väljas. Jag och flera i den nuvarande styrelsen har sagt till valberedningen att vi står till förfogande för omval. Men den saken avgörs av dig och de andra som är med på årsmötet. För du tänker väl delta? Anmäl dig nu om du inte redan gjort det på medlem@transammans.se.


Låt mig ändå berätta något av det som hänt och händer i Transammans just nu. Den kanske allra viktigaste händelsen är att vi lyckas anställa Tom Summanen som verksamhetsutvecklare, en befattning som styrelsen beslutat i fortsättningen skall kallas verksamhetsansvarig. Med Tom har vi fått en mycket erfaren och kunnig administratör som genomfört en rad viktiga åtgärder. Några exempel:


• Nytt och fungerande verksamhetsregister.

• Nya och fungerande rutiner för protokollshantering och ekonomi.

• Den demokratiska uppbyggnad av förbundet som MUCF kräver är påbörjad. Sedan 25 augusti finns vår första lokalförening Transammans Öst. Flera är på gång.

• Ansökan är inlämnad till Allmänna Arvsfonden för ett långsiktigt projekt i samarbete med Suicide Zero avsett att förebygga och förhindra självmord och självmordsförsök.


Ett årsmöte brukar av naturliga skäl ha blickarna riktade bakåt, mot det år som gått. Det är min förhoppning att förbundet Transammans med alla våra medlemmar nu ska våga rikta blickarna framåt. Min vision är att Transammans ska växa sig ännu starkare, få ännu flera medlemmar och bli det självklara valet för alla transpersoner, närstående och stödjare. Jag drömmer om starka lokala gemenskaper som kan ge det stöd som många av oss så innerligt behöver. Jag drömmer om att ingen transperson ska tänka tanken ens att förkorta sitt eget liv. Jag drömmer om ett samhälle där ingen får sin könsidentitet ifrågasatt och där "transperson" är ett bortglömt ord. Vad drömmer du?


You may say I'm a dreamer

but I'm not the only one.

I hope someday you'll join us

and the world will be as one.

John Lennon
Föräldrar ger sin syn på den rådande debatten

Över 200 föräldrar till transbarn har gått samman för att avfärda myter som just nu florerar om dem.


Läs här


Transammans växer!

Nu finns ännu en Transammans lokalgrupp! Läs mer om Transammans Uppsala här


Vill du ha en lokalgrupp där du bor?Ny på JObbet

Transammans har nu en anställt en verksamhetsutvecklare! Tom jobbar nu heltid för Transammans med placering i Stockholm.Är du medlem?

Ju fler vi är desto mer viktiga och roliga saker kan vi göra!

Behöver du Transammans? Vi behöver dig!