Välkommen Till Transammans!

Vi är ett nationellt förbund för transpersoner och närstående. 

Transammans arbetar för att transpersoner och deras närstående ska ha tillgång till stöd och kunskap.


Vi har inga åldersgränser och det är upp till var och en av våra medlemmar i vad och hur mycket en vill engagera sig eller delta .


För att skapa ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter vill vi också sprida medvetenhet och kunskap till andra som påverkar transpersoners vardag. (Som exempelvis vård, skola och arbetsliv. )


Våra lokalföreningar finns på många olika platser i Sverige. Du hittar dem här.Nu öppnas nomineringen för våra förtroendeposter!

Idag öppnar förbundet Transammans upp för nominering till förtroendeposter till det kommande årsmötet i mars.

Vi söker förtroendevalda till styrelsen, valberedning och revisorer för att fortsätta det viktiga arbetet Transammans gör runtom i landet.

Transammans finns över hela landet och har över 1000 medlemmar. Transammans arbetar med att ge stöd till transpersoner och närstående genom att ge bra sammanhang och mötesplatser och driva påverkan för bättre villkor för transpersoner.

Är det kanske du eller känner du någon som du tror har rätt egenskaper? Skicka då in en nominering så kommer valberedningen att ta kontakt och föra intervju.

Du kan skicka in nomineringar i detta formulär här: https://forms.gle/APvfFe5Qvr8csFcT8

Nomineringsstopp är 19:e februari.


Aktuellt


Med anledning av Uppdrag Gransknings program Transbarnen som sändes i SVT 24 november 2021


Igår kväll direkt efter att Uppdrag Gransknings program Transbarnen hade sänts inbjöd vi alla medlemmar att vara med på ett zoom-möte för att ge möjlighet för den som ville att uttrycka sina åsikter och känslor. Mer än 35 personer deltog och många vittnade om sin oro för vad som kommer att hända både med vården av transpersoner och för hur den allmänna opinionen kommer att vara. Styrelsen för förbundet Transammans delar denna oro och tar den på största allvar.


Programmet fokuserade på "Leo", ett barn som vid 11 års ålder behandlats med stopphormoner. Behandlingen fortsatte i mer än fyra år trots att rekommendationen är att tiden inte ska vara längre än två. Uppföljande undersökningar av bentäthet med mera gjordes inte under hela tiden. Informationen till vårdnadshavare var också bristande. Som en konsekvens av behandlingen fick Leo bland annat skelettskador.


Vi ser med stor oro på att en ung människa uppenbarligen fått mycket dålig vård och vi hoppas att den utredning som enligt uppgift nu kommer att ske kommer att ge klarhet i vad som skett så att inget liknande skall behöva upprepas.


UG presenterade också en lista på 11 andra fall som angavs vara exempel på vårdskador för transpersoner, fall som undanhållits för insyn. Hur och i vilken omfattning dessa skador skett och vilken typ av skador det handlade om gick inte att få klarhet i genom programmet. I några fall handlade det om personer som "ångrat sig" och valt att göra en detransition. Vad som var orsaken till ångern framkom inte.


Transammans ser oerhört allvarligt på det inträffade. Transpersoner behöver precis som alla andra vårdsökande kunna lita på att den vård som ges är av god kvalitet och att patienter och vårdnadshavare får full information om vad behandlingen kommer att innebära.

Vårt intryck är dock, i motsats till vad UG granskning vill göra gällande, att det också är vad som normalt sker. Misstag, felbedömningar och slarv sker tyvärr inom alla områden i vården. De räknas då som undantag och medför inte att vården som helhet ifrågasätts eller döms ut. Transpersoner behöver och har rätt till god vård precis som alla andra i samhället. Tyvärr ser vi hur resurserna krymper trots att behoven ökar.


Debatten om transpersoner är nu starkare än på länge. I media ifrågasätter debattörer om den som identifierar sig som man eller kvinna är verkligen ska få möjlighet att leva så och bekräftas av samhället även om kroppen inte uppfyller de biologiska kriterierna, det som förslaget till ändring av juridiskt kön vill göra möjligt. Uppdrag granskning har i flera program ifrågasatt transvården, särskilt den som gäller unga. I förlängningen ifrågasätts transvården i sin helhet och bidrar till att misstänksamheten och transfobin ökar.


I en sådan här situation gäller det vi försöker hålla huvudet kallt och hjärtat varmt. Låt oss komma ihåg att förändringar till ökad frihet för marginaliserade grupper aldrig skett utan kamp. Men även om den kampen ibland varit lång, ibland verkat fullkomligt hopplös har den ändå lett till förändring. I gångna tider märktes inte kampen eftersom transpersoner som regel var osynliga, eller förvisade till samhällets bakgator. Nu syns vi och det blir uppenbart att vi finns överallt i hela samhället och vi är unga och äldre. Vi identifierar oss som män eller kvinnor eller bådadera eller inget av det. Vi skall inte bli förvånade om människor som själva aldrig behövt fundera över sin könsidentitet blir oroade och känner sig utmanade. Låt oss inte heller glömma att det har skett en rad förbättringar av transpersoners livsvillkor. Men kampen går vidare, den är inte över. Vi backar inte. Det finns bara en väg, den som heter frihet för alla att vara den de är. Vi är många, vi är starka. Så låt oss inte gripas av förtvivlan eller missmod utan gå vidare. Tillsammans. Transammans.


Styrelsen för Förbundet Transammans

Ann-Christine Ruuth, ordförande
Föräldrar ger sin syn på den rådande debatten

Över 200 föräldrar till transbarn har gått samman för att avfärda myter som just nu florerar om dem.


Läs här


Transammans växer!

Nu finns ännu en Transammans lokalgrupp! Läs mer om Transammans Uppsala här


Vill du ha en lokalgrupp där du bor?Ny på JObbet

Transammans har nu en anställt en verksamhetsutvecklare! Tom jobbar nu heltid för Transammans med placering i Stockholm.Är du medlem?

Ju fler vi är desto mer viktiga och roliga saker kan vi göra!

Behöver du Transammans? Vi behöver dig!