Vi utbildar i dig transkunskap!

Vi föreläser och utbildar i transkunskap på bland annat skolor, arbetsplatser, hos myndigheter, inom vården, i föreningslivet, i föräldragrupper, på Pride, mm.

Pris: Vi tar som minst reseersättning för föreläsarna som ska resa. Arvodet kan diskuteras, ange förslag i formuläret nedan. All inkomst går direkt in i vår verksamhet.

Tid: Minst 45 min. För att komma djupare med diskussioner i en workshop är det bra med 1,5 - 3 timmar.

Teknikbehov: Tillgång till storbildskärm. Mikrofon vid stora lokaler och/eller stora grupper, samt vid behov av högre tillgänglighet.


Vill du att vi kommer och utbildar er eller har önskemål om platser som behöver utbildning? Fyll i formuläret nedan!

"Transkunskap"

Vad är kön? Vad är identitet? Varför är ordet hen så omdebatterat?

Vi går igenom de grundläggande begreppen kring trans och kön och vänder och vrider på normer och föreställningar. Transpersoner är en större grupp än du tror och många har dagligen självmordstankar. Några av orsakerna till detta är dåligt bemötande och okunskap från sin omgivning. Föreläsningen ger dig nya synsätt på de normer som finns i dagens samhälle.

Föreläsningen kan ges i kortare eller längre version (45 min - 3 timmar) eller utökas till en workshop.

Föreläsningen anpassas efter målgruppens kunskapsnivå. 

 

"Närståendeakuten"

Transammans leder samtalsgrupper för transpersoner och närstående. På den här workshopen får du som är närstående mäjlighet att ställa frågor, bolla tankar med andra närstående och med representanter från Transammans.
 

Transvänlig stämpel

Transammans egen "diplomering" som vi kallar för Transvänlig stämpel. Ett längre utbildningskoncept för företag, skolor, myndigheter m.m.