Utredningsteam

Den som söker transvård, eller vård för könsdysfori, har rätt att få en remiss till ett utredningsteam. För att komma till ett utredningsteam behövs oftast en remiss från en psykiatriker, men vissa team kan ta emot remisser från andra vårdinstanser, till exempel ungdomsmottagning, vårdcentral, BUP, osv. 

När det gäller vård av barn och ungdomar med könsdysfori, ska remiss skickas från till exempel ungdomsmottagningen, elevhälsan eller vårdcentralen, direkt när misstanke uppstår att det är könsdysfori det kan handla om, eller om ungdomen själv frågar efter det. För att skicka en remiss till utredningsteamet behövs inte godkännande av vårdnadshavare. Det är teamet som sedan utreder vad som ska göras. Detsamma gäller förstås vård av myndiga personer. Remiss ska skickas direkt, utan fördröjning. 

Det finns sex team i Sverige som tar emot vuxna och ett team som tar emot barn under 16 år.  De genomför könsidentitetsutredningar och ställer diagnosen "transsexualism" eller "könsidentitetsstörning utan närmare specifikation". 


Här finns Socialstyrelsens broschyr "Till dig med könsdysfori", som beskriver hur vården går till.  

Här finns Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd "God vård av vuxna med könsdysfori" 

Här finns Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd "God vård av barn och ungdomar med könsdysfori" 

Linköping

Universitetssjukhuset, sexologiska mottagningen
Ansvarig läkare: Nils Thelin
Telefon: 010-103 46 77 (sekreterare)

Lund

Könsidentitetsmottagningen Psykiatrin Baravägen 1 Lund
Teamet består av:
Ansvariga psykiatriker: Hans Briggmar och Attila Fazekas
Psykiater: Magnus Lindvall
Psykolog: Mikael Bergkvist och Leni Boström
Kuratorer: Lena Mejstad, Marita Olofsson och Lillemor Vesterbacka-Olsson
Teamet tar emot personer folkbokförda i Skåne, södra Halland, Blekinge och
Kronobergs län samt patienter för second opinion.
Remiss från psykiater på hemorten och i förekommande fall specialistvårdsremiss krävs. Teamet tar emot personer från 16 år.
Telefon 046-17 40 35 kurator, säkrast vardagar ej onsdag kl. 9-10.
Telefon 046-17 42 71 sekreterare, säkrast tisdag-fredag kl. 9-13.

Stockholm, barn & ungdom

Astrid Lindgrens barnsjukhus
Ansvariga läkare: Olle Söder, barnendokrinolog, och Per Anders Rydelius, barnpsykiatriker.
Telefon till Karolinska Universitetssjukhuset Solnas växel: 08-517 700 00, fråga efter Per Anders Rydelius eller Olle Söder.

Teamet tar emot patienter under 18 år från hela landet.

Stockholm

ANOVA (tidigare CASM/ENID, Centrum för andrologi och sexualmedicin/Enheten för könsidentitetsutredningar)

Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, våning 4. Vid besök registrerar du dig i ANOVAs egen reception på våning 4.
Ansvarig läkare: Cecilia Dhejne

Telefon: 08-517 73 200
Postadress: ANOVA, Karolinska universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm
Teamet tar emot personer som önskar vård för könsdysfori. För att få en remiss till transsexualismutredning på ANOVA kan man vända sig till distriktsläkare eller husläkare. Den som är ickebinär kan i många fall göra en egen vårdbegäran (egenremiss). Om en redan har kontakt med psykiatrin vänder en sig till sin vårdgivare där för att få remiss till ANOVA.


Umeå

Norrlands Universitetssjukhus
Ansvarig läkare: Owe Bodlund
Telefon: 090-785 00 00 (växel).
Be om att få bli kopplad till allmänspykiatrin.

För patienter under 18 år, kontakta barnpsykiatrin på nummer 090-785 66 00.

Uppsala

Akademiska sjukhuset
Ansvarig läkare: Deanne Mannelid
Telefon: 018-611 21 08
Sekreterare: Ann-Britt

Patienter från Västmanland brukar remitteras till Uppsala.

Västra Götalandsregionen

Lundströmmottagningen i Alingsås
Ansvarig läkare: Natalia Jorehed
Telefon: 0322-22 67 90

Teamet tar emot patienter från 16 år. För att få en remiss till Lundströmmottagningen kan en vända sig till en vårdgivare som  har träffat förut och som har god kännedom om en. Det kan vara till exempel en kurator, en psykolog, en husläkare, en psykiatriker, personal på en ungdomsmottagning.Källa: Transformering (Här kan du också läsa mer om hur en utredning går till.)

Transflaggan som Monica Helms skapade år 1999. Hon beskriver innebörden:  

"Ränderna på toppen och botten är ljusblå, den traditionella färgen för pojkbebisar. Ränderna bredvid dem är rosa, den traditionella färgen för flickbebisar. Randen i mitten är vit, för dem som är intersexuella, genomgår könskorrigerande behandling eller anser sig ha en neutral eller odefinierad kön. Mönstret är sådant att oavsett vilket sätt du än visar det, är det alltid rätt och betyder att vi finner korrekthet i våra liv."