Anmälan till samtalsgrupper

  • Det namn du vill bli kallad
  • Gäller deltagare till samtalsgrupperna för transpersoner respektive syskon.
  • När vi har fått in tillräckligt många anmälningar i ett område så startar vi gruppen.